Stowarzyszenie Zieleniec - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne


Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Działkowców "Zieleniec" w Pyrzycach.

Stowarzyszenie zostało założone 15 grudnia 2011 r. przez grupę 43 pyrzyckich działkowców, niezadowolonych ze sposobu zarządzania ogrodami działkowymi przez Rodzinny Ogród Działkowy im. "Miejski" w Pyrzycach, działający w strukturze Polskiego Związku Działkowców.

Graficznym logo naszej organizacji jest bocian, ptak symbolizujący wolność i niezależność, ale i... będący pod ochroną!

Nasze poglądy są i będą jawne, w działalności chcemy być transparentni, na bieżąco informować członków i sympatyków Stowarzyszenia o naszych celach, przedsięwzięciach i efektach, nie ukrywając takze niepowodzeń. Zawsze liczymy się (w przeciwieństwie do PZD) ze zdaniem działkowców, każda opinia będzie wysłuchana i wzięta pod uwagę. Zachęcamy do uczestnictwa we współdecydowaniu o sprawach, dotyczących pyrzyckiego ogrodnictwa działkowego.


SZANOWNI   DZIAŁKOWCY,

W maju 2017 r. walne zebranie Stowarzyszenia zadecydowało - działamy dalej. I po raz kolejny spróbujemy wyłączyć pyrzyckie ogrody spod władzy Polskiego Związku Działkowców.


Rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o zwołanie zebrania wszystkich działkowców, aby móc zdecydować, czy chcemy wyodrębnić się ze struktur PZD i założyć własne stowarzyszenie, aby zarządzać swoimi ogrodami, czy też działki mają być dalej, tak jak teraz, zarządzane przez PZD.
Do skuteczności wniosku potrzebne było zebranie podpisów 10% pyrzyckich działkowców (tj. około 120-130 podpisów). Tymczasem zebraliśmy niemal 250 podpisów, to 3 razy więcej, niż jest członków stowarzyszenia "Zieleniec" i 2 razy więcej, niż było potrzeba.
Wniosek z podpisami został złożony do zarządu ROD "Miejski" w Pyrzycach w dniu 25 lipca br. Teraz PZD ma 3 miesiące na zorganizowanie takiego zebrania, więc jego termin wypadnie przypuszczalnie w październiku 2017 r. O terminie zebrania każdy działkowiec powinien otrzymać pocztą imienne zawiadomienie.
Aby coś zmienić w sposobie i stylu zarządzania naszymi ogrodami -
trzeba przyjść na to zebranie (z dowodem osobistym!) i odpowiednio zagłosować. Tylko tyle i aż tyle.
______________________________________________________________

Opłata pobierana od działkowców, którzy zrezygnowali z członkostwa w PZD, a przeznaczona na tzw. zarządzanie ogrodem przez struktury PZD w wysokości 7 groszy/m2 działki - została ukryta w płaconej przez wszystkich działkowców opłacie ogrodowej. Jest to niezgodne z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach". Zasadność tej opłaty w ROD "Miejski" w Pyrzycach badał w 2016 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie odpowiedział Rzecznikowi, że nie zmieni stanowiska i wszyscy działkowcy muszą płacić na struktury PZD (tj. na okręgowy zarząd i na centralę).
Rzecznik wyczerpał swoje możliwości i zalecił, aby rozwiązania poszukać w sądzie. Poszliśmy więc do sądu.

W sądzie nasze interesy reprezentował pan Jerzy Rusek, który złożył przeciwko PZD pozew o ustalenie, że opłata na struktury PZD nie powinna dotyczyć działkowca, który zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu PZD.

W dniu 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie oddalił pozew z przyczyn proceduralnych. Stwierdzono, że działkowiec NIE MA INTERESU PRAWNEGO, aby wnosić taki pozew, gdyż jego prawa jako działkowca mogą być chronione w inny sposób.
Działkowiec mógłby się bowiem bronić tymi argumentami, gdyby to PZD pozwał go do sądu o zapłatę spornej opłaty 7 groszy/m2 działki. Wówczas PZD musiałby udowodnić, że ta opłata jest zasadna, a to wcale nie byłoby takie pewne.
Podobnie działkowiec mógłby zaskarżyć do sądu decyzję PZD o pozbawieniu go prawa do działki za niepłacenie spornej opłaty i wówczas sąd oceniłby, czy PZD ma rację.

Z tych więc powodów Sąd dalej sprawy nie procedował i nie dowiedzieliśmy się, czy ta opłata powinna nas dotyczyć, czy też nie.  Musimy się zastanowić, co dalej z tą sprawą zrobić.

Gdyby jednak udało się nam wyodrębnić pyrzyckie ogrody ze struktur PZD, to ten temat przestałby być aktualny.
_________________________________________________________

UWAGA ! - Walne Zebranie podjęło uchwałę o nowej stawce rocznej składki członkowskiej.
Od 2017 roku wynosi ona 20 zł.

Jeżeli obydwoje małżonkowie (partnerzy) należą do stowarzyszenia, wnoszą tylko jedną składkę członkowską.

________________________________________________

Skarbnik Stowarzyszenia - pani Krystyna Tomaszewska - urzęduje w Starostwie Powiatowym, ul. Lipiańska 4 pok. 206 (II piętro).
________________________________________________

UWAGA ! - Ze względu na to, że PZD inwigiluje nas w internecie,  to  nasza strona nie będzie często odświeżana, nie zamierzamy zdradzać im naszych zamiarów i przedsięwzięć.
Zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby (Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, parter, pok. 34 - wejście od strony USC)  we czwartki od godz. 12.00 do 14.00. Tam udzielamy wszystkich informacji.
________________________________________________

Dziękujemy wszystkim sympatykom, którzy wspierają nas swoją aktywnością.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego